1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP
 
– Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại shopphukiengiare.com, quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm: Họ và tên, Giới tính, Địa chỉ, Thư điện tử, Điện thoại di động.
 
– Chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến www.shopphukiengiare.com.
 
2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
 
Sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
 
– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
– Giải đáp thắc mắc khách hàng
– Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi, thực hiện các khảo sát khách hàng, các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 
3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
 
– Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.
 
4. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH
 
– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
 
– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại qua Email trên trang chủ.
5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
 
– Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của shopphukiengiare.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng.